TÌM KIẾM 35 THỦ LĨNH TRẺ NĂNG ĐỘNG CHO CHƯƠNG TRÌNH “TRẠI THỦ LĨNH KHÍ HẬU VIỆT NAM”

Posted on 29 October 2017

Từ ngày 28/11 – 02/12/2017, CHANGE sẽ tổ chức chương trình tập huấn thường niên mang tên “Trại Thủ lĩnh Khí hậu Việt Nam” (tên viết tắt: VCLC 2017) tại Long Xuyên – An Giang cho 35 bạn thủ lĩnh trẻ yêu môi trường nhằm trang bị kiến thức và những kỹ năng thực tế cho các thủ lĩnh trẻ yêu môi trường để giải quyết vấn đề BĐKH tại địa phương mình. VCLC 2017 là trại thủ lĩnh đầu tiên trong chuỗi chương trình này.

Tham gia VCLC 2017, các ứng viên sẽ có cơ hôi tìm hiểu những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu và năng lượng tái tạo; chia sẻ các kĩ năng cần thiết để xây dựng một dự án môi trường hiệu quả (kĩ năng làm việc với cộng đồng, chính quyền, nhà tài trơ, kĩ năng xây dựng chiến dịch truyền thông hiệu quả, cùng nhiều các kĩ năng mềm cần thiết khác như lãnh đạo, làm việc nhóm, kể chuyện sáng tạo,…); được tham quan tìm hiểu mô hình năng lượng tái tạo độc đáo và hiệu quả tại An Giang; lập kế hoạch và triển khai dự án của trại viên tham gia sau khi tham gia chương trình.

VCLC 2017 tìm kiếm 35 thành viên tham dự với các tiêu chí:

· Là công dân Việt Nam, đang sinh sống và làm việc tại một trong những địa phương sau: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Khu vực Tây Nguyên, Khu vực Đông Nam Bộ, Khu Vực Đồng Bằng Sông Cửu Long).

· Tuổi từ 16 đến 30.

· Quan tâm, mong muốn hành động và lan tỏa chủ đề môi trường, BĐKH.

· Có tố chất lãnh đạo, đặc biệt có khả năng lan tỏa và thúc đẩy những thay đổi bền vững.

· Có ý tưởng, sáng kiến liên quan đến biến đổi khí hậu, môi trường.

· Có kinh nghiệm thực hiện, triển khai các dự án, chương trình, sáng kiến liên quan đến BĐKH, môi trường là một lợi thế.

· Cam kết tham gia đầy đủ tập huấn và các hoạt động lan tỏa sau chương trình.

 

Các mốc thời gian quan trọng của chương trình như sau:

· Thời gian tuyển chọn: 23/10/20117 – 19/11/2017

· Công bố danh sách ứng viên tham gia (dự kiến): 20/11/2017

· Thời gian diễn ra chương trình: 28/11/2017 – 02/12/2017

 

Chương trình sẽ hỗ trợ toàn bộ các chi phí cho các bạn tham gia cũng như hỗ trợ thêm nguồn quỹ để thực hiện các dự án tiểm năng sau tập huân.

 

Xem thêm thông tin chương trình và tải đơn đăng ký tai: bit.ly/TraiThuLinhKhiHau2017

Copyright © 2017 CHANGEVN.ORG - All Rights Reserved