TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Posted on 29 August 2017

Nhằm quản lý, bảo vệ tính đa dạng sinh học các loài vật rừng tự nhiên, quý hiếm và chấm dứt tình trạng khai thác, buôn bán, sử dụng trái phép động vật hoang dã trên địa bàn thành phố, UBND thành phố vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội và các địa phương tăng cường công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn.

Cụ thể, UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã và thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ động hoang dã, đặc biệt đối với các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; không săn bắt, bẫy, bắt, vận chuyển, mua bán, nuôi nhốt, sử dụng, cất giữ, quảng cáo, tặng, cho hay nhận quà biếu là các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã trái với quy định của pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã tới cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học; thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Cục Kiểm lâm có kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm soát hoạt động nhập khẩu, vận chuyển, nuôi nhốt, chế biến, quảng cáo, kinh doanh sử dụng động vật hoang dã. Kiên quyết xử lý, tịch thu khi phát hiện sản phẩm hoặc tổ chức sơ cứu tại chỗ sau đó chuyển giao cho các Trung tâm cứu hộ để phục hồi và tái thả tự nhiên. Đặc biệt không thực hiện việc bán phát mãi động vật hoang dã, các sản phẩm hoặc dẫn xuất từ động vật hoang dã dưới bất kỳ hình thức nào.

Kiểm tra, rà soát các trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng động vật hoang dã trên địa bàn, thống kê số lượng, nguồn gốc động vật hoang dã tại các trại nuôi, xử lý các vi phạm vê động vật hoang dã không có xuất xứ, nguồn gốc nhằm ngăn ngừa tình trạng lạm dụng khai thác, vận chuyến, kinh doanh động vật hoang dã trái quy định của pháp luật.

Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Công an các địa phương hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm tăng cường kiểm tra, kiềm soát tại các quán ăn, nhà hàng, các chợ, điểm kinh doanh, khu dân cư, hộ gia đình có mua, bán, nuôi nhốt, sử dụng động vật hoang dã đế ngăn chặn và xử lý các trường họp vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã; kiên quyết thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong quá trình điều tra, xử lý các đối tượng vi phạm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các quận, huyện phối hợp kiểm tra, rà soát việc cấp giấy phép kinh doanh động vật hoang dã cho các tố chức, hộ gia đình, cá nhân; kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các trường hợp kinh doanh động vật hoang dã và các sản phẩm, dẫn xuất từ động vật hoang dã không có nguồn gốc hợp pháp; không cấp phép kinh doanh động vật hoang dã cho các tổ chức, cá nhân khi xét thấy không đảm bảo các điều kiện về nguồn gốc động vật, chuồng trại nuôi nhốt, vệ sinh môi trường và các điều kiện khác liên quan theo quy định của pháp luật.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành trên địa bàn thành phố không tổ chức đưa khách đến tham quan các điểm khai thác, mua, bán, nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép hoặc vào các khu bảo tồn rừng để quan sát, thu thập mẫu vật các loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm khi chưa được cơ quan quản lý khu bảo tồn cho phép và kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn cho người và động vật hoang dã; không cấp giấy phép tổ chức các hội thi biểu diễn động vật hoang dã ở địa phương ngoại trừ các Đoàn xiếc trong và ngoài nước được phép hoạt động theo giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, đề nghị các đơn vị truyền thông  thực hiện tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ và phát triển động vật hoang dã; tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật Việt Nam và các Công ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên về quản lý, bảo vệ, bảo tôn các loài động vật hoang dã trên các phương tiện thông tin đại chúng; kịp thời phản ảnh những hoạt động tích cực, điến hình về bảo vệ, bảo tồn động vật hoang dã của các tổ chức, cá nhân để nhân rộng; tích cực phát hiện và lên án mạnh mẽ những hành vi, việc làm trái với quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

HIỀN TRANG

Copyright © 2017 CHANGEVN.ORG - All Rights Reserved