TNV CHANGE gồm 2 mảng chính:

a. Tình nguyện viên hỗ trợ chương trình Volunteer Coordinator

b. Tình nguyện viên hỗ trợ Dịch Thuật (Anh Việt- Việt Anh)

Bạn là những con người trẻ, thức thời, năng động và đầy hoài bão. Bạn yêu thích hoạt động đem lại lợi ích cho xã hội nhằm hoàn thiện bản thân và thay đổi ý thức cộng đồng Bạn mong muốn được khám phá những kiến thức mới, am hiểu nhiều lĩnh vực về môi trường, thiên nhiên, xã hội. Hãy đến với Mạng lưới tình nguyện viên của CHANGE!!! Để bạn có thể chung tay hỗ trợ với chúng tôi thông qua các dự án có ý nghĩa nhằm để bảo vệ môi trường, thiên nhiên và bảo vệ động vật hoang dã.

CHANGE luôn trân trọng tất cả những hỗ trợ mà chúng tôi nhận được từ những tình nguyện viên tuyệt vời, những người đã dành thời gian và sức lực để hỗ trợ chúng tôi Bạn phải thay đổi theo cách mà bạn muốn thế giới thay đổi.

“You must be the change you want to see in the world.” – Gandhi

Trở thành tình nguyện viên

Copyright © 2017 CHANGEVN.ORG - All Rights Reserved