DONATE

Bạn có thể chuyển hỗ trợ đến tài khoản chúng tôi với các thông tin sau:

Tên tài khoản: CHANGE

Ngân hàng: Vietcombank

Địa chỉ: Số 5, Công Trường Mê Linh, quận 1, TP.HCM

Tài khoản USD: 0071370769572

Tài khoản VND: 0071000769565

Số SWIFT: BFTV VNVX

Mã số thuế: 0312269912

DONATE


Copyright © 2017 CHANGEVN.ORG - All Rights Reserved