Điều gì biến CHANGE thành một nơi làm việc đặc biệt?
· CHANGE quan tâm đặc biệt đến việc bảo vệ động vật hoang dã và sự biến đổi của môi trường, khí hậu.
· CHANGE là nơi hội tụ của những người trẻ, sáng tạo, nhiệt thành, tâm huyết và dám thể hiện.
· Môi trường thân thiện và văn hóa tích cực giúp bạn tập trung làm việc tốt nhất

Gia nhập đội ngũ

Copyright © 2017 CHANGEVN.ORG - All Rights Reserved