Tài liệu tham khảo

# Name Content Date File size Download
1 TUYÊN BỐ CỦA CÁC LIÊN MINH TỔ CHỨC XÃ HỘI 2020-04-11 01:57:27 113.08 KB tuyen-bo-cua-cac-lien-minh-to-chuc-xa-hoi.docx
2 Danh sách loại bỏ than đá toàn cầu Đã đến lúc phải thoái vốn khỏi các tác động của BĐKH Các tổ chức phi chính phủ ra mắt “Danh sách loại bỏ than đá toàn cầu” dành cho ngành tài chính 2017-11-21 11:24:21 89.67 KB danh-sach-loai-bo-than-da-toan-cau.docx
3 Những sự thật và thống kê thú vị xung quanh nền công nghiệp than đá. Danh sách loại bỏ than đá toàn cầu: những sự thật và thống kê thú vị xung quanh nền công nghiệp than đá. 2017-11-21 11:21:58 46.75 KB nhung-su-that-va-thong-ke-thu-vi-xung-quanh-nen-cong-nghiep-than-da.docx
4 Danh sách rút khỏi ngành than toàn cầu Tổng quan khu vực và quốc gia về ngành than 2017-11-21 11:19:30 31.03 KB danh-sach-rut-khoi-nganh-than-toan-cau.docx
Copyright © 2017 CHANGEVN.ORG - All Rights Reserved