Động vật hoang dã

Tê tê

Mỗi năm có khoảng 100.000 con tê tê bị săn bắt để lấy vảy. CHANGE với các chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho công chúng nhằm chấm dứt nạn săn bắn, mua bán và sử dụng vảy tê tê.

Copyright © 2017 CHANGEVN.ORG - All Rights Reserved