Động vật hoang dã

Tê giác

Mỗi năm có hơn 1000 con tê giác bị giết hại dã man để lấy sừng. CHANGE với các chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho công chúng nhằm chấm dứt nạn săn bắn, mua bán và sử dụng sừng tê.

Năm 2020

Năm 2019

Năm 2018

Năm 2017

Năm 2016

Năm 2015

Năm 2014

Copyright © 2017 CHANGEVN.ORG - All Rights Reserved