Học Bổng MENTOR-POP 2015-2016 về Bảo vệ loài Tê Tê dành cho Việt Nam

Posted on 5 September 2017

Tổ chức U.S. Fish and Wildlife Service (USFWS) và Zoological Society of London (ZSL) xin vui mừng thông báo triển khai chương trình học bổng MENTOR-POP năm 2015-2016. Với cơ sở từ thành phố Yaounde, thủ phủ quốc gia Cameroon, chương trình học bổng MENTOR-POP kéo dài 15 tháng, từ tháng 10/2015 đến tháng 12/2016. Chương trình sẽ phát triển một đội ngũ liên ngành gồm các bạn bắt đầu bước vào lĩnh vực bảo vệ đa dạng sinh học ở Trung Phi và Châu Á, để đẩy mạnh việc bảo vệ loài Tê Tê ở Trung Phi. 9 bạn nhận học bổng chương trình MENTOR POP sẽ được đào tạo kiến thức, thực tập nghiên cứu thực địa, đHọc Bổng MENTOR-POP 2015-2015 về Bảo vệ loài Tê Tê dành cho Việt Nam

ược các chuyên gia bảo tồn dày dạn kinh nghiệm hướng dẫn thực hành các phương pháp bảo tồn tốt nhất. Chúng tôi hiện đang tiếp nhận hồ sơ cho chương trình học bổng.

Do hạn chế về tài trợ, chương trình chỉ giới hạn cho công dân hoặc thường trú nhân của các quốc gia nằm trong liên minh Trung Phi COMIFAC (Burundi, Cameroon, Cộng Hòa Trung Phi, Chad, Cộng Hòa Dân Chủ Congo, Guinea Xích Đạo, Gabon, Cộng Hòa Congo, Rwanda, và Sao Tomé & Principe), hoặc từ một trong những quốc gia Châu Á sau: Trung Quốc, Lào, Việt Nam.

Thông tin thêm, tiêu chí chọn lọc, hướng dẫn và đơn đăng kí được đăng tải trên trang web ZSL, hoặc có thể được yêu cầu qua email của Điều phối viên chương trình MENTOR POP.

Hạn chót nhận hồ sơ là ngày 04/09/2015. Ứng cử viên vào vòng trong sẽ được mời phỏng vấn bắt đầu từ ngày 14/09/2015.

Copyright © 2017 CHANGEVN.ORG - All Rights Reserved