Đội ngũ

Ban Giám Đốc

Hoàng Thị Minh Hồng

Sáng lập/Giám đốc điều hành

honghoang@changevn.org

Thới Thị Châu Nhi

Giám đốc chương trình

nhithoi@changevn.org

Nguyễn Trần Tùng

Giám đốc truyền thông

tungtran@changevn.org

Đội ngũ nhân viên

Hồ Thị Cẩm Như

Quản lý dự án

nhuho@changevn.org

Đỗ Duy Tân

Chuyên viên sáng tạo

tando@changevn.org

Ngô Thị Thanh Thảo

Điều phối truyền thông

thaongo@changevn.org

Vũ Trần Bảo Ngọc

Điều phối dự án

ngocvu@changevn.org

Nguyễn Thị Cát Tường

Quản lý dự án

tuongnguyen@changevn.org

Nguyễn Việt Hưng

Quản lý dự án

hungnguyen@changevn.org

Nguyễn Minh Thư

Phụ trách Phát triển

thunguyen@changevn.org

Chen Ling Yao

Chuyên viên phát triển

yaochen@changevn.org

Huỳnh Hoa Hải Đường

Nhân viên hành chính

duonghuynh@changevn.org

Thực tập sinh

Không gì là không thể!

Trần Ngọc Đan Thanh

Thực tập sinh truyền thông

thanhtran@changevn.org

Copyright © 2017 CHANGEVN.ORG - All Rights Reserved