Đội ngũ

Đội ngũ nhân viên

"Hãy là chính mình, nhưng luôn phấn đấu là phiên bản hoàn hảo hơn"_Karl G. Maeser

Huỳnh Hoa Hải Đường

Hành chính nhân sự và điều phối tình nguyện viên

duonghuynh@changevn.org

Copyright © 2017 CHANGEVN.ORG - All Rights Reserved