15885261503_a366120601_z

TRUNG TÂM CHANGE CHÀO ĐÓN TẤT CẢ CÁC BẠN

Nếu bạn hào hứng với những hoạt động của chúng tôi, hãy đăng ký tham gia trở thành tình nguyện viên, để trở thành một phần của CHANGE, một phần của tất cả dự án của chúng tôi.
Đăng ký tham gia theo mẫu đơn dưới đây :

CHANGE – THÔNG TIN ĐĂNG KÍ LÀM TÌNH NGUYỆN VIÊN (Volunteer Application Form)

Không cho phép ghi chú.