SỨ MỆNH

CHANGE có sứ mệnh mang lại thay đổi bền vững cho các vấn đề môi trường phát triển cấp bách thông qua truyền thông sáng tạo và gắn kết cộng động.

TẦM NHÌN

CHANGE hướng tới một xã hội Việt Nam mà công chúng biết rõ về các vấn đề môi trường phát triển cấp bách, từ đó áp dụng lối sống sinh hoạt và các thức kinh doanh ít tác động với sự hỗ trợ từ các kênh chính sách phù hợp.

LỊCH SỬ THÀNH LẬP

• Tên Tiếng Việt: Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển

• Tên Tiếng Anh: Center of Hands-on Actions and Networking for Growth and Environment

• Tên viết tắt: CHANGE

• Quyết định thành lập: 78/QĐ-LHHVN ngày 28 tháng 01 năm 2013

• Cơ quan quyết định thành lập: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

• Cơ quan quản lý trực tiếp: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Không cho phép ghi chú.