Hoàng Thị Minh Hồng

Phát biểu : “Mọi người bảo tôi điên khi thành lập CHANGE và cứ đi làm mấy cái chương trình chiến dịch này kia. Và thực ra, là họ đúng.”