Nguyễn Trần Tùng

Cảm tưởng: “Tôi thay đổi. Bạn thay đổi. Và chúng ta sẽ thay đổi cả thế giới này.”

Thới Thị Châu Nhi

Cảm tưởng: “CHANGE là gia đình thứ hai của tôi – là nơi tôi có thể tìm thấy và học cách nuôi dưỡng những tình yêu vô điều kiện.”