Nhân viên

Nguyễn Trần Tùng

Cảm tưởng: “Tôi thay đổi. Bạn thay đổi. Và chúng ta sẽ thay đổi cả thế giới này.”

Thới Thị Châu Nhi

Cảm tưởng: “CHANGE là gia đình thứ hai của tôi – là nơi tôi có thể tìm thấy và học cách nuôi dưỡng những tình yêu vô điều kiện.”

Ban giám đốc

Hoàng Thị Minh Hồng

Phát biểu : “Mọi người bảo tôi điên khi thành lập CHANGE và cứ đi làm mấy cái chương trình chiến dịch này kia. Và thực ra, là họ đúng.”

Cố vấn
TNV nòng cốt

Không cho phép ghi chú.