bien-doi-khi-hau-2
bao-ve-thien-nhien-2
ket-noi-tinh-nguyen-vien

CHANGE chính thức thay đổi nhận diện thương hiệu.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16.01.2017 – Hôm nay, CHANGE – Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển, đại diện chính thức của WildAid và 350.org tại Việt Nam, công bố chính thức về việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu mới. Sau gần 4 năm hình thành và…

Xem thêm

Chiến dịch “Chấm dứt sử dụng sừng tê” 2015