bien-doi-khi-hau-2
bao-ve-thien-nhien-2
ket-noi-tinh-nguyen-vien

Cơ hội

[RECRUITMENT] PROJECT COORDINATOR PART-TIME
CHANGE has been recruiting a position of Enhancing Vietnam Custom Detection Ability
Project Coordinator Part-time
Working time is under 20 hour per week and subjected to self-manageable and task due time.
Salary: 5.000.000 VND
Based in Hanoi.

Xem thêm

Dự án Tê giác đến trường

Từ ngày 27.10 – 30.11.14, chiến dịch “Chấm dứt sử dụng sừng tê” sẽ mang dự án sân khấu học đường về tê giác với tên gọi “Tê giác đến trường” đến các trường tiểu học, trung học

Xem thêm

Cả thế giới (WholeWorld)