bien-doi-khi-hau-2
bao-ve-thien-nhien-2
ket-noi-tinh-nguyen-vien

Hành động vì Ngày Thoái vốn Toàn cầu

Bên cạnh những hoạt động bên lề của sự kiện Global Divestment Day chuẩn bị diễn ra vào ngày 13/2/2015, phong trào 350.org Việt Nam với đại diện là chị Hoàng Thị Minh Hồng – giám đốc trung tâm Change và anh Simon Nelson – tình nguyện viên của phong trào 350 Việt Nam đã tổ chức một buổi nói chuyện

Xem thêm

Hành động vì Ngày Thoái vốn Toàn cầu

Bên cạnh những hoạt động bên lề của sự kiện Global Divestment Day chuẩn bị diễn ra vào ngày 13/2/2015, phong trào 350.org Việt Nam với đại diện là chị Hoàng Thị Minh Hồng – giám đốc trung tâm Change và anh Simon Nelson – tình nguyện viên của phong trào 350 Việt Nam đã tổ chức một buổi nói chuyện

Xem thêm

Cả thế giới (WholeWorld)