bien-doi-khi-hau-2
bao-ve-thien-nhien-2
ket-noi-tinh-nguyen-vien

Việt Nam hưởng ứng Chiến dịch thoái vốn toàn cầu 2017

Bắt đầu khởi động từ ngày 5 tháng 5, một làn sóng toàn cầu các hoạt động trong khuôn khổ Chiến dịch Thoái vốn Toàn cầu 2017 diễn ra trong vòng 10 ngày tại 45 quốc gia, với sự tham gia của hàng ngàn người. Tại Việt Nam, Trung tâm Hành động và Liên kết…

Xem thêm

Chiến dịch “Chấm dứt sử dụng sừng tê” 2015

Không cho phép ghi chú.